Loading...
Share this Job

Spoločnosť Kennametal Inc. patrí už viac ako 80 rokov ku svetovej špičke v odvetví priemyselných a obrábacích technológií. Svojim zákazníkom z oblasti letectva, energetiky, zemných prác, všeobecného strojárstva a dopravy dodáva inovatívne technológie, nástroje a materiály odolné voči opotrebeniu. Približne 10 000 zamestnancov firmy Kennametal tak pomáha zákazníkom vo viac ako 60 krajinách sveta dosahovať vyššiu konkurencieschopnosť. Vo fiškálnom roku 2019 vykázal Kennametal tržby vo výške 2,4 miliardy dolárov. Viac na www.kennametal.com. Sledujte @ Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube.

 

 

Aplikačný inžinier

 

Naskytla sa vynikajúca príležitosť pripojiť sa k spoločnosti Kennametal ako aplikačný inžinier. Úspešný kandidát bude zodpovedný za technickú podporu predajcov priameho predaja a distribúcie za účelom udržania existujúceho obchodu a generovania nového pre portfólio špičkových produktov Kennametal, ktoré sú považované za najkompletnejšiu produktovú líniu v tomto odbore.

 

Spoluprácou s našimi ctenými zákazníkmi, pri dosahovaním nášho spoločného úspechu, budete nasadzovať niektoré z najrozmanitejších a najžiadanejších produktov v priemysle. Našim zákazníkom ponúkame od frézovacích telies a rezných doštičiek po tvrdokovové vrtáky, držiaky nástrojov a ešte oveľa viac zo širokého portfólia pre všetky kovoobrábacie aplikácie.

 

Aplikačný inžinier bude zodpovedný za testovanie, reportovanie testov, hľadanie riešení, ktoré pomôžu zvýšiť predajné príležitosti. Budete mať sofistikovanú úroveň technickej odbornosti, ktorá ukazuje, prečo sme uznávaným lídrom v odbore. To si bude vyžadovať technickú spoluprácu s priamym predajom aj distribúciou Kennametal.

 

 

Zodpovednosti:

• Podpora existujúceho obchodu u existujúcich zákazníkov. Komunikácia so zákazníkom

•Spolupráca s konštruktérom na vývoji špeciálnych nástrojov podľa požiadaviek zákazníka. Nové technické riešenia. Účelom je získať predajné príležitosti a využiť technickú podporu.

• Posudzovať a hodnotiť priame a nepriame potreby zákazníkov, aby pomohli vypracovať vhodný plán na dosiahnutie a prekročenie cieľov.

• Podporovať a udržiavať vynikajúce pracovné vzťahy so zákazníkmi s cieľom udržať a rozvíjať partnerstvá.

• Aktívne využívanie osvedčených nástrojových riešení na prezentáciu produktov zákazníkom.

• Neustále informovanie zákazníkov o vývoji nových technológií a inovácií produktov.

• Príprava zoznamu nástrojov pre prvovýbavu strojov s podrobnými údajmi o rezných parametroch a časovou štúdiou.

• Podpora a účasť na iniciatívach tímového predaja zdieľaním relevantných informácií o priradených zákazníkoch.

• Úzka spolupráca s predajcom s cieľom určiť najlepšie technické riešenie pre požiadavky zákazníka.

• Účasť na výstavách, dňoch otvorených dverí a veľtrhoch.

 

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti:

• Skúsenosti v priemysle obrábania kovov alebo presného opracovania.

• Hĺbkové pochopenie výrobného procesu a konceptov spojených s výrobkami na obrábanie kovov.

• Kvalifikácia v strojárskom/výrobnom inžinierstve.

• Ovládanie MS Office v aplikáciách Word, Excel a Power point.

• Vodičský preukaz skupiny B.

• Stredná úroveň anglického jazyka.

• Inovatívny, na riešenie zameraný a sebamotivovaný človek, ktorý môže pracovať samostatne s malým dohľadom.

 

 

Výkon práce:

Práca z domu (home office) so sídlom na strednom / severozápadnom Slovensku v blízkosti našej kancelárie v Žiline (ideálne do 100 km) s požiadavkou na časté cestovanie k zákazníkom.

 

 

As part of our core values, Kennametal is committed to providing an inclusive and welcoming environment for all people.  We are an Equal Opportunity employer.


Job Segment: Social Media, Marketing